صفحه اصلي > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

 رسالت

این بیمارستان تنها مرکز آموزشی درمانی تخصصی، فوق تخصصی کودکان بندرعباس است که می کوشد با تامین تجهیزات مورد نیاز ، خدمات درمانی جامع و مطلوب به کودکان زیر 14 سال استان هرمزگان و برخی استان های همجوار ارائه و آموزش فراگیران دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در زمینه کودکان را تامین نماید.

 ما بر این باوریم

که در برابر بیماران، همراهان، کارکنان پزشک، فراگیران و سایر کسانیکه از خدمات ما استفاده می کنند مسئولیم و تلاش می کنیم درمان کودکان را صرف نظر از توانایی در پرداخت هزینه ها انجام و آموزش های لازم به والدین را در جهت بهبود فرزندانشان ارائه دهیم. حفظ افرادی که از نظر توانایی و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند و حمایت از طرح های پژوهشی را وظیفه خود می دانیم. همچنین با کسب درآمد های قانونی رشد و بقای خود را تضمین نموده و برنامه های کنترل عفونت، جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.