اتاق عمل فوق تخصصی کودکان جراحیهای باز    Operating Room

                                                                                                         
جراحی لاپاراسکوپی 

برونکوسکوپی 

ازوفاگوسکوپی 

سیتوسکوپی 

سیگموئیدسکوپی

تعداد تخت ها : 

1 تخت عمل 

3 تخت ریکاوری

 

مشخصات فیزیکی اتاق عمل :

یک اتاق جهت جراحی اطفال که مجهز به دستگاه های بیهوشی - ست کامل لاپاراسکوپ - سیتوسکوپ - انواع سرم ها و داروها و نخ ها 
کوتر - الکتروشوک - چراغ سیالتیک ثابت - تخت جراحی و ... می باشد. دو دستگاه 4 لامپ UV جهت استریلیزاسیون فضای اتاق عمل موجود می باشد.

اتاق عمل تا سقف کاشی کاری بوده و کف مجهز به سیستم ارت می باشد و فاقد دستگاه جریان ساز هوا است.

در کنار اتاق عمل اتاق اینداکشن وجود دارد که گاهی بعنوان تخت ریکاوری نیز مورد استفاده قرار می گیرد تجهیزات این اتاق شامل چراغ سیالتیک سیار - 
ونتیلاتور سیار - O2 - ساکشن - وارمر و ... می باشد.

اتاق ریکاوری که دارای 2 تخت ثابت است مجهز به مانیتور دیواری - پالس اکسی متر - ساکشن - O2 و وسایل و تجهیزات و داروهای بیهوشی - کامپیوتر مجهز به اسکن ، 
پرینتر و متصل به اینترنت می باشد.