صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > جراحی > بخش عادی جراحی 

بخش جراحي     Surgical Unit Pediatric

سرپرستار بخش :

سکینه فلاحی

تعداد پرسنل شاغل :

1 نفر کارشناس ارشد پرستاری

5 نفر کارشناس پرستاری

1 نفر بهیار

 

مشخصات فیزیکی بخش جراحی :

یک سالن که تعداد 8 عدد تخت ثابت بیماران در آن قرار گرفته است کنار هر تخت لاکر جهت وسایل بیماران قرار داده شده تخت ها توسط پرده از همدیگر مجزا می شود.

اتاقک نوزادان که مجهز به یک دستگاه انکوباتور و یک کات می باشد وسایل مربوط به احیاء نوزاد بد حال و مراقبت ویژه در این اتاقک تدارک دیده شده از جمله ونتیلاتور - الکتروشوک - 
پالس اکسی متر سرنگ پمپ - پمپ افیوژن - ساکشن - هود و ... می باشد.

اتاقک انما که مجهز به تخت انما و تجهیزات مربوطه می باشد.

اتاقک بازی مجهز به یک دستگاه ویدیو - تلویزیون - اسباب بازی و کتاب قصه

 

بیماران در واحد جراحی به دو صورت اورژانس و الکتیو جهت عمل پذیرش می شوند.

1- الکتیو : هفته ای یک روز جراح در درمانگاه بیمارستان کودکان بیماران را ویزیت کرده و مورادی که نیاز به جراحی دارند را به بخش جراحی معرفی می نماید. پس از مراجعه بیمار 
به بخش نوبت عمل او توسط منشی تعین شده و اقدامات قبل از عمل به بیمار توضیح داده می شود.

2- اورژانس : در روزهای که جراح در بیمارستان حضور دارد اگر در ویزیت بیماران بیماری نیاز به عمل داشته باشد آن بیمار در اتاق عمل پذیرش می شود.