تعداد افراد شاغل:

3نفر

پزشک مسئول:

دکتر قهرمانی

منشی:

1- خانم آزادی

2- خانم عسگرپور

در واحد اندوسکوپی وکولونوسکوپی بیمار را از نظر مشکلات گوارشی بررسی نموده و از طریق مشاهده مستقیم معده ، مری ، حلق ، اثنی عشر ، روده باریک ، روده بزرگ ، سیگموئید از نظر خونریزی و وجود انومالی و جلوگیری از بروز زخم و موارد مشابه مورد بررسی قرار می دهد.

در شروع ودر طی انجام این روش ، ضربان قلب و نبض توسط دستگاه پالس اکسی متری کنترل می شود. پس از تزریق داروی خواب آور که سبب شلی عضلات در فرد می گردد، دستگاه اندوسکوپ وارده معده و یا روده گردیده و توسط دوربینی که در آن تعبیه گردیده امکان مشاهده مستقیم، بررسی ، عکسبرداری و در صورت لزوم نمونه برداری از محل را برای پزشک فراهم می کند. بعد از اتمام این روش بیمار بعلت خواب الودگی بمدت (10-15 دقیقه ) در ریکاوری تحت کنترل قرارمی گیردودرصورت نداشتن عوارض و مشکلات ترخیص میشود.

تیم اندوسکوپی شامل افراد زیر می باشد:
پزشک متخصص گوارش، پرستار جهت انجام امور پرستاری .منشی واحد جهت امورات پذیرش و کارهای اداری می باشد.