صفحه اصلی > خدمات الکترونیک > نوبت دهی تلفنی 

به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان می رساند:

جهت دریافت نوبت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

07633621826  -   07633621828  -  07633621825  -  07633621824

شایان ذکر است نوبت دهی برای روز بعد می باشد.

حداقل نیم ساعت قبل از حضور پزشک ثبت کد رهگیری نوبت در کیوسک الزامی است در غیر اینصورت نوبت شما لغو میگردد.